Goniophotometer: Powrót do podstaw

Zasadniczo, rolą goniofotometru jest pomoc w pomiarze światła uwalnianego spośród obiektu pod różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, wykorzystanie tego urządzenia wzrosło, zwłaszcza wskutek pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na listowie ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl rozkład światła. W tym artykule, mamy cel pogadać o niektórych wspólnych zastosowań natomiast rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, tak aby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, kiedy genealogia światła jest jednorodne, owo jest popularny w charakterze Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, iż istnieje duże ranga w przestrzennym rozkładzie światła. Jest to prawda, gdyby chodzi o projektowanie a oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej odgadnąć rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się zobrazowanie zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, jednak daje pogląd na to, aż do czego te urządzenia są używane.

Mogą one wesprzeć w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą wesprzeć w pomiarze natężenia światła spośród danego źródła, które jest mnogość mniejsze w porównaniu do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą odciążyć w pomiarze jednorodności koloru a skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy teraz kilka popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy kilka typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy odkąd rodzaju aplikacji natomiast jej zastosowań. Dlatego grunt jest, by odgadnąć różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten model urządzenia posiada stałą oś poziomą oraz ośka pionową połączoną prostopadle do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten model jest wyposażony w stałą oś pionową oraz dołączoną oś poziomą. Są one prostopadłe do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, tak aby pamiętać http://www.bronicki.pl, iż także wariant A jak a wersja B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ten wersja jednostki jest w użyciu aż do regulacji lampy kraty. Ponadto, oś symetrii a poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten wersja charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła aż do linii pomiarowej. Również ośka pozioma jest równoległa aż do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, by pamiętać, iż klasa C jest wzięty jako struktury jednokolumnowe. Ten gatunek struktury jest utworzony, kiedy zdejmiemy kolumnę pomocniczą spośród danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl myśl biorąc, ten gatunek jest idealnym wyborem dla stałej lampy punktowej, lampy rurowej zaś innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome odsiecz obrotowe oraz odblask osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, to był skondensowany przedstawienie zastosowań natomiast typów goniophotometers. Mam nadzieję, iż ów towar pomoże Ci być w użyciu znacznie lepsze zrozumienie tych jednostek.