Kredytowanie szpitali jest podróżą, i nie celem

W obecnym scenariuszu, postać jest największym motorem w celu każdej firmy, aby odnieść sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną z takich branż, gdzie forma opieki nie prawdopodobnie być narażone na krzywda w ciągu wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest niezmiernie ożywiony natomiast działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych natomiast technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość notorycznie słyszymy o słabej opiece nad pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku z tym forma usług medycznych staje się koniecznością, natomiast akredytowanie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym z wykorzystaniem organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu zaś poprawy jakości, wydajności a skuteczności. Technecon Healthcare, jako doradca szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki na skroś wewnętrzną ocenę obiektów oraz procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, a również pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej z normami akredytacyjnymi, podczas gdy również prowadzi dzięki przebieg akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest zapewnienie wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych a skrócenie czasu pobytu w szpitalu.

Kto prawdopodobnie się ubiegać o akredytację?

Każda zrzeszenie opieki zdrowotnej, która w tej chwili funkcjonuje
Chętni aż do przyjęcia odpowiedzialności w środku poprawę jakości opieki
Preferowana jest organizacja zarejestrowana lub licencjonowana za pośrednictwem odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie z ustalonymi standardami
Badanie nim oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego przy użyciu Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów tudzież standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości a parametrów wymaganych aż do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych spośród procesami chwilowo stosowanymi dzięki szpital
Analiza oraz dokumentacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni podjąć inicjatywę w tworzeniu chęci wśród pracowników, dać możliwość odpowiednie szkolenia gwoli wszystkich pracowników natomiast dać możliwość zobowiązanie spośród ich okolica zaś inspirować oraz katalizować zarządzanie zmianą.

Korzyści spośród akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, oraz tym samym eskalacja doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza zagrożenie wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy w celu personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację spośród ubezpieczeniem natomiast stronami trzecimi.
Zapewnia ufność tudzież pewność pośród pacjentów na skroś rękojmia im dostępu aż do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna powyżej szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą cały czas wznosić stan opieki http://www.przyjemski.eu oraz gwarantować adekwatność spośród normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji organizacja akredytująca otrzyma informacje, że dana placówka w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, nie wcześniej być może utrzymywać się podjęta uchwała o ponownym badaniu ewentualnie cofnięciu akredytacji. Podczas jak droga do akredytacji nie jest łatwa aż do pokonania, całość czego potrzebuje to ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.