Kredytowanie szpitali jest podróżą, natomiast nie celem

W obecnym scenariuszu, postać jest największym motorem w celu każdej firmy, żeby odnieść sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną z takich branż, dokąd postać opieki nie może egzystować narażone na szwank w ciągu wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest niezwykle włączony zaś działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych oraz technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość nierzadko słyszymy o słabej opiece nad pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku z tym jakość usług medycznych staje się koniecznością, zaś uwierzytelnienie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym dzięki organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu zaś poprawy jakości, wydajności i skuteczności. Technecon Healthcare, jak konsultant szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki w poprzek wewnętrzną ocenę obiektów i procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, natomiast dodatkowo pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej z normami akredytacyjnymi, jak również prowadzi za pomocą tok akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest zapewnienie wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych i skrót czasu pobytu w szpitalu.

Kto przypuszczalnie się ubiegać o akredytację?

Każda organizacja opieki zdrowotnej, która teraz funkcjonuje
Chętni do przyjęcia odpowiedzialności wewnątrz poprawę jakości opieki
Preferowana jest zrzeszenie zarejestrowana względnie licencjonowana przy użyciu odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie z ustalonymi standardami
Badanie przedtem oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego za pomocą Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów tudzież standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości tudzież parametrów wymaganych do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych spośród procesami w tej chwili stosowanymi przez szpital
Analiza tudzież dokumentacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni podjąć inicjatywę w tworzeniu chęci wśród pracowników, umożliwić odpowiednie szkolenia gwoli wszystkich pracowników natomiast umożliwić ślubowanie z ich okolica natomiast inspirować i katalizować administracja zmianą.

Korzyści z akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, i tym samym wzmocnienie doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza groźba wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy w celu personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację spośród ubezpieczeniem zaś stronami trzecimi.
Zapewnia zaufanie oraz pewność pośród pacjentów na skroś rękojmia im dostępu aż do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna powyżej szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą non stop podnosić jakość opieki http://www.przyjemski.eu zaś zapewniać zgodność spośród normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji zrzeszenie akredytująca otrzyma informacje, że informacja zespół w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, nie prędzej prawdopodobnie zostać podjęta rozstrzygnięcie o ponownym badaniu albo cofnięciu akredytacji. Podczas podczas gdy droga do akredytacji nie jest łatwa do pokonania, pełnia czego potrzebuje to ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.