Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa dowód tożsamości wielu włókien optycznych

Co to jest odbiornik EMI tudzież czym jest platforma do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma względnie odbiornik EMI) jest jednym z najbardziej wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) bądź w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania a rozwiązywania problemów EMI, które nierzadko pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu z wykorzystaniem całość programowy wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności przedtem wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby wykryć promieniowane a przewodzone emisje generowane dzięki wyposażenie elektroniczny, odbiorniki EMI względnie analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami zaś przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe zaś analizatory widma, równie podczas gdy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, ściśle mówiąc podczas gdy urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, numer sygnału RF na skali pionowej a częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane za sprawą odbiornik EMI bądź analizator widma.

Co owo jest ankieta EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się aż do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl albo wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogólności podzielone na dwójka rodzaje:

Emisje – owo zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za pośrednictwem sprzęt elektroniczne, które mogą być przyczyną zakłócenia ewentualnie awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to sztuka sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji z innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego zarezerwowanie a ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają znaczenie na przebieg podejście EMC. Badania EMC mogą rościć pretensje następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, jak te emitowane za sprawą linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu albo innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, który jest tak jak przewodzony, jak a emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego warto osiągać testy EMI?

Istnieje dużo czynników, które powodują, że sposób EMI są odkładane na wystarczy projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna zagwozdka w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją aczkolwiek wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl tudzież personelem, który służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC oraz że gdyby zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, to system, aż do którego jest podłączony, również przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, ponieważ zasilacze służą dość jako „posłaniec” aniżeli geneza problemów EMC.

Pozostaje jeszcze przedmiot kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest w znacznym stopniu http://www.wlazly.pl z większym natężeniem kosztowne niż produkowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również cena wcześniejszych testów przesiewowych jest daleko dolny aniżeli wartość pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im przedtem wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.