Postawa oraz behawior człowieka

Postawa odnosi się aż do uczuć, przekonań a predyspozycji behawioralnych skierowanych aż do ludzi, grup, idei lub obiektów. Wpływa dama na zachowanie jednostek. Decyduje o http://www.niesporek.pl tym, kiedy wykonywać ewentualnie chronić się w danej sytuacji. Postawa jest rodzajem nawyku. Jest to trywialny badania robienia rzeczy. Wszystko w życiu `s osoby będzie lepiej, gdyby postawa osoby dostaje lepiej. Sukcesy tudzież porażki w życiu zależy od momentu postawy jednostek. Jeśli postawy są pozytywne, owo związki międzyludzkie będą pozytywne. Jest ono wewnętrzne oraz niezmiernie trudne aż do zmiany.

Zachowanie owo sposób, w jaki dana figura reaguje na swoją postawę. Ta reperkusje jest lub pozytywna bądź negatywna, w zależności odkąd tego, gdy postrzega swoje stanowisko. Na przykład, dziecko, które nie zgadza się spośród rodzicami prawdopodobnie bimbać iść do szkoły bądź studiować. Ponadto, osoba, która nie lubi innej osoby albo ma mało szacunku aż do niej prawdopodobnie http://www.chrzastowski.pl zademonstrować tę postawę na krzyż mówienie konkretnie aż do tej osoby. Na behawior może angażować się moc czynników wyjąwszy postawą, w tym przekonania na przedmiot siebie tudzież innych, czynniki pieniężne, wpływy społeczne natomiast wygoda. Jest to impreza bądź odpowiedź osoby w odpowiedzi na zewnętrzne czy też wewnętrzne bodźce. Wskazuje sposób, w jaki cokolwiek funkcjonuje lub działa wewnątrz.

Psychologowie definiują postawy w charakterze wyuczoną tendencję do oceniania rzeczy w dokładny sposób. Może owo przechowywać we wnętrzu ocenę ludzi, spraw, przedmiotów lub wydarzeń. Takie oceny są często pozytywne względnie negatywne, pomimo tego mogą też egzystować nieraz niepewne. Na przykład, możesz posiadać mieszane uczucia co do konkretnej osoby lub sprawy. Naukowcy sugerują również, że istnieje nieco różnych komponentów, które składają się na postawy. Składniki postawy są czasami określane w charakterze CAB bądź abecadło postawy.

Komponent poznawczy: Twoje myśli zaś przekonania na dany temat.
Komponent afektywny: jak obiekt, osoba, przeciwność lub wypadek wpływa na Twoje samopoczucie.
Komponent behawioralny: jak figura wpływa http://www.szczechowski.pl na Twoje zachowanie.

Istnieje niemało czynników, które mogą wpłynąć na to, kiedy tudzież czemu kształtują się postawy.

Doświadczenie – Postawy kształtują się bezpośrednio w wyniku doświadczenia. Mogą pojawić się w wyniku bezpośredniego doświadczenia osobistego czy też mogą znajdować się wynikiem obserwacji.
Czynniki społeczne – Role społeczne i normy społeczne mogą posiadać prawdziwy znaczenie na postawy. Role społeczne odnoszą się aż do tego, jak http://www.obiala.pl zasoby ludzkie powinni się zachowywać w określonej roli albo kontekście. Normy społeczne obejmują zasady społeczeństwa dotyczące tego, jakie zachowania są uważane za właściwe.
Uczenie się – Postaw wolno się nauczyć na mnogość sposobów. Zastanów się, w jaki modus reklamodawcy wpływają na Twoje postawa do konkretnego produktu. W reklamie telewizyjnej widzisz młodych, pięknych ludzi, którzy bawią się na tropikalnej plaży, delektując się napojem sportowym. Ten atrakcyjny a przyciągający obraz powoduje, iż rozwijasz pozytywne skojarzenia z tym konkretnym napojem. Ludzie uczą się oraz postaw poprzez obserwację ludzi około nich. Kiedy ktoś, kogo podziwiasz, reprezentuje określoną postawę, istnieje większe prawdopodobieństwo, iż rozwiniesz te same przekonania. Na przykład, dziatwa spędzają do licha i trochę czasu na obserwowaniu postaw swoich rodziców tudzież na ogół zaczynają uzasadniać podobne poglądy.

Czynniki, które wpływają na siłę postawy
Naukowcy odkryli, że pod pewnymi warunkami ludzie są bardziej skłonni ochraniać się zgodnie ze swoimi postawami:

Gdy Twoje postawy są wynikiem osobistego doświadczenia.
Kiedy jesteś ekspertem w danej dziedzinie.
Kiedy spodziewasz się korzystnego wyniku.
Kiedy postawy są w szeregu przypadków wyrażane.
Kiedy możesz cokolwiek http://www.brewinski.pl zyskać lub posiać w związku z tą kwestią.

Postawy mogą się zmieniać, żeby dostroić się do zachowania
W niektórych przypadkach zasoby siły roboczej mogą w istocie dokonać zmiany swoje nastawienie, by lepiej dobrać je do swojego zachowania. Dysonans kognitywny to zjawisko, w którym figura doświadcza psychologicznego niepokoju spośród powodu sprzecznych myśli lub przekonań. Aby obniżyć owo napięcie, ludzie mogą dokonać zmiany swoje postawy, aby odzwierciedlić swoje inne przekonania bądź rzeczywiste zachowania. Wyobraź sobie następującą sytuację: Zawsze przywiązywałeś dużą wagę do bezpieczeństwa finansowego, jakkolwiek zaczynasz spotykać się z kimś, kto jest ogromnie chybotliwy finansowo. Aby słabnąć prąd spowodowane sprzecznymi przekonaniami zaś zachowaniem, masz dwójka możliwości. Możesz przeprowadzić sojusz a poszukać partnera, kto jest w wyższym stopniu sprawdzony finansowo, bądź możesz zmniejszać się wpływ stabilności finansowej. W celu zminimalizowania dysonansu między sprzecznym nastawieniem a zachowaniem, musisz albo przekuć nastawienie, lub zmienić swoje działania.

Zmiana postawy
Chociaż postawy mogą posiadać potężny prestiż na zachowanie, nie są one niezmienne. Te same wpływy, które prowadzą do kształtowania postawy, mogą także przyczynić się jej zmianę.